Category Archives: Uncategorized

Actualiteiten

Actualiteit page
Inzake de wetswijziging van de civiele rechtsgang ex artikel 93 Rv. van 1 juni 2011, namelijk de verhoging van de absolute competentie van de Rechtbanken, Team kanton van € 5.000,00 naar rechtsvorderingen met een waarde van € 25.000,00 is mijn werkgebied nader vergroot.

Hierdoor ben ik in staat om al uw vorderingsrechten betreffende geldzaken zoals onbetaalde facturen, onbetaalde geldleenovereenkomsten en/of uw (letsel)schadevergoedingen rechtens ten gelde te maken, aangezien u niet langer meer noodzakelijk een advocaat hoeft in te schakelen.

Temeer hierbij juridische civielrechtelijke vaardigheden toegepast kunnen worden middels een akte van cessie, kan het proceslimiet praktisch nader opgerekt worden naar € 100.000,00 wat voor veel cliënten ontzettend interessant is, wederom zonder een kostbare advocatentarief.

Vanwege die vrije procesgang, participeer ik als een gedreven raadsman/civilist en tevens als incassojurist met een billijk uurloon circa ad € 150,- excl. BTW en excl. kantoorkosten de afgelopen 15 jaar met ontzettend veel werkplezier.

Ook bij 233-woonruimtehuurrecht en 290-bedrijfsruimtehuurrecht alsmede bij arbeidszaken (Kort Geding en Pro forma) is de hoogte van het vorderingsbedrag onbeperkt en bestaat bij dit soort rechtszaken wederom geen verplichting om een advocaat in te schakelen.

Idem dito voor bezwaar- en beroepschriftprocedures (Gemeente, Sociaal VerzekeringsBank, Vreemdelingenrecht, WWB, UWV) is geen verplichte procesvertegenwoordiger vanuit een advocatenkantoor noodzakelijk.

Hierbij wil ik eerbiedig aangeven dat een doorsnee gerechtsdeurwaarderkantoor met haar vele niet-academisch personeelsbestanden uiteraard niet zomaar op 1 lijn gezet mag worden met de advocatuur en haar hoogopgeleide vakspecialisten.

wijziging civiele wetgeving

Inzake de recente verandering van de civiele wetgeving ex artikel 93 Rv. d.d. 01 juni 2011, namelijk de verhoging van de absolute competentie van de rechtbanken, Sector kanton van         € 5.000,00 naar € 25.000,= is mijn werkgebied nader vergroot.

Hierdoor ben ik in staat om al uw vorderingsrechten betreffende geldzaken zoals onbetaalde facturen, onbetaalde geldleenovereenkomsten en/of uw (letsel)schadevergoedingen rechtensten gelde te maken, aangezien u niet langer meer noodzakelijk een advocaat hoeft in te schakelen.

Temeer hierbij juridische civielrechtelijke vaardigheden toegepast kunnen worden middels de akte van cessie, kan het proceslimiet praktisch nader opgerekt worden naar € 100.000,= wat voor veel cliënten ontzettend interessant is te noemen, wederom zonder een kostbare advocatentarief daar enige bemoeienis mee behoeft te verkrijgen.

Vanwege die vrije procesgang, participeer ik als een gedreven raadsman/civilist en tevens incassojurist met een billijk uurloon circa ad € 135,- excl. BTW en excl. kantoorkosten de afgelopen 15 jaar met ontzettend veel plezier.

Ook bij 233-woonruimtehuurrecht en 290-bedrijfsruimtehuurrecht alsmede bij arbeidszaken (Kort Geding en Pro forma) is de hoogte van het vorderingsbedrag onbeperkt en bestaat bij dit soort rechtszaken wederom geen verplichting om een advocaat in te schakelen.

Idem dito voor bezwaar- en beroepschriftprocedures (Gemeente, Sociaal VerzekeringsBank, Vreemdelingenrecht, WWB, UWV) is geen verplichte procesvertegenwoordiger van een advocatenkantoor noodzakelijk.

Hierbij wil ik eerbiedig aangeven dat een doorsnee gerechtsdeurwaarderkantoor met haar vele niet-academisch personeelsbestanden uiteraard niet zomaar op 1 lijn gezet mag worden met de advocatuur en haar hoogopgeleide vakspecialisten.