Rechtsbijstandverzekering

Vrije advocaat keuze bij uw rechtsbijstandverzekering

Mocht u de beschikking hebben over een rechtsbijstandverzekering, dan is het belangrijk om mij vooreerst te benaderen, zodat u volledig en juist op de hoogte wordt gebracht van uw rechtspositie buiten rechte en in rechte.

Rechtsbijstandverzekeraars zijn namelijk verplicht u als verzekerde de vrije advocaatkeuze te bieden als een procedure bij de kantonrechter of bestuursrechter wordt gestart. Dit is geregeld in de Europese richtlijn 87/344/EEG en het daarop gebaseerde artikel 4:67 Wet op het financieel toezicht.

U heeft wettelijk aanspraak op kosteloze bijstand van een advocaat naar vrije keuze zodra een gerechtelijke of administratieve procedure wordt gevoerd.

Deswege kan ik u aan de hand van uw rechtsbijstandverzekering uw belangen door mijn kantoor ‘kosteloos’ verdedigen.