Tarieven

Het uurtarief betreft in beginsel € 185,- exclusief 21% BTW en exclusief 7% kantoorkosten. Het incassopercentage behelst 15% van de vordering exclusief 21% BTW.

Bij spoedbehandelingen wordt een uurtarief van € 225,- exclusief gehanteerd.

Een vaste honorariumafspraak vooraf, behoort uiteraard tot de mogelijkheden indien de kwestie zich daarvoor leent en indien (uitkeringsgerechtigden of alleenstaande moeders) geen gebruik wensen te maken van de gefinancierde rechtsbijstand, de zogenaamde toevoeging.

De werkzaamheden worden in rekening gebracht middels een voorschotbedrag en op
basis van een overeengekomen uurtarief met bijbehorende incassopercentage.

Voor meer informatie: info@mrSchijlen.nl
Zie ook de Algemene Voorwaarden