Tarieven

Het uurtarief betreft in beginsel € 175,- excl. BTW en excl. kantoorkosten. Het incassopercentage behelst 15% van de vordering. De kosten van mijn dienstverlening is deswege billijk, concurrerend en transparant.

Bij spoedbehandelingen wordt een uurtarief van € 185,- exclusief gehanteerd.

Een vaste honorariumafspraak vooraf, behoort uiteraard tot de mogelijkheden indien de kwestie zich daarvoor leent en indien (uitkeringsgerechtigden of alleenstaande moeders) geen gebruik wensen te maken van de gefinancierde rechtsbijstand, de zogenaamde toevoeging.

De werkzaamheden worden in rekening gebracht door middel van een voorschotbedrag en op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief met bijbehorende incassopercentage.

Voor meer informatie: info@mrSchijlen.nl
Zie ook de Algemene Voorwaarden